СЕРТИФИКАТНА ПРОГРАМА 


ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 

В ОБЛАСТТА НА КЛАСИЧЕСКИЯ ТАНЦ


ВАГАНОВА (БОГОЕВА)


Фондация "Калина Богоева", в сътрудничество с Национална Музикална Академия ''проф.Панчо Владигеров’’, предоставя  “Методическа Програма за Обучение в Непрофесионални Полупрофесионални Балетни Школи”, с автор Академик Калина Богоева.


Програмата е съставена по образеца на Професионалната Методическа Програма - Система Ваганова, адаптирана от Академик Калина Богоева. Програмата е съставена и конструирана от известната Българска Прима Балерина, признат авторитет в областа на Методиката на Класическия Танц и Класическия Репертоар, Академик Калина Богоева.


Програмата съдържа методически материал за обучение на деца от 4 до 18 годишна възраст,в  непрофесионални и полупрофесионални балетни школи, одобрени от Фондация "Калина Богоева", в лицето на Акад. Калина Богоева. Конструирана е в два подготвителни класа, /за деца от 4 до 8 години / и 6 нива, / за деца от 8 до 18 годишна възраст /. Включва Методически материал за съответната възраст. Предвидена е за занимания по Класически Танц два пъти, / или три пъти /, в седмицата.


Програмата предвижда:


1. Теорeтичен и Практически Mетодически Семинар за преподаване на движенията от Методическата Програма. Участниците се занимават теоретично, и практически усвояват преподадения  материал. След успешно положен изпит пред Официален Представител на Академията и Екзаминатор, участниците получават официален Сертификат от Национална Музикална Академия “Проф. Панчо Владигеров". 


2. Практически изпити за всяка степен от програмата. Децата трябва да покажат теоретични знания и практически умения върху методическия материал за всяко ниво, посочен в  “Методическа Програма за Обучение в Непрофесионални Полупрофесионални Балетни Школи”, с автор Академик Калина Богоева. След успешно положен изпит, учениците получават официален Сертификат от Национална Музикална Академия ‘’ Проф.Панчо Владигеров ’’.


3. Децата, получили, на изпита, най-високата оценка, имат право да участват в Семинарните Занимания на Международната Лятна Танцова Академия "Варна", ползвайки се от 50 процентно намаление.


4. Положилите изпит за 6то ниво, и получили най-високата оценка, имат правото да кандидатстват в НМА "проф.Панчо Владигеров", в специалност "Балетно изкуство" / Балетна педагогика /, като първата година от обучението, се заплаща изцяло от Фондация "Калина Богоева".  


5. Провеждането на Семинарните Занимания за Учители ,и на практическите изпити, се осъществява от Фондация “Калина Богоева” в лицето на Акад. Калина Богоева и респективно от Георги Елкин М.Б.П. Организацията е поверена на оторизиран представител от съответната страна, с когото Фондация “Калина Богоева" сключва договор.


6. За участието в Семинарите и на деца в пректическите изпити за получаване на съответния      сертификат се заплаща съответната такса. Сертификата се връчва от Национална Музикална Академия ‘’Проф.Панчо Владигеров’’


За повече информация: <[email protected]>© Г.Елкин 2021