Сертификатна Програма за Обучение и 

Усъвършенстване в областта 

на Класическия Танц - ВАГАНОВА / БОГОЕВА


Национална Музикална Академия ''проф.Панчо Владигеров’’,в Асоциация с Фондация Калина Богоева,предоставя програма за Обучение и Квалификация в Методиката на Класическия Танц.

Програмата е съставена по образеца на Професионалната Методическа Програма - Система Ваганова,адаптирана от Академик Калина Богоева.


Програмата е съставена и конструирана от известната Българска Прима Балерина, признат авторитет в областа на Методиката на Класическия Танц и Класическия Репертоар, Акад. Калина Богоева.


Програмата съдържа Методически материал за обучение на деца от 4 до 18 годишна възраст,от непрофесионални балетни школи, одобрени от Фондация "Калина Богоева", в лицето на Акад. Калина Богоева. Конструирана е в два подготвителни класа, /за деца от 4 до 8 години / и 6 степени, / за деца от 8 до 18 годишна възраст /. Включва Методически материал за съответната възраст. Предвидена е за занимания по Класически Танц два пъти, / или три пъти /, в седмицата.


Програмата предвижда:


1. Теорeтичен и Практичен Mетодически Семинар за преподаване на движенията от Методическата Програма. Участниците се занимават теоретично, и практически усвояват преподадения  материал. След успешно положен изпит пред Официален Представител на Академията и Екзаминатор, участниците получават официален Сертификат от Национална Музикална Академия "проф. Панчо Владигеров". 


2. Практични изпити за всяка степен от програмата. Децата трябва да покажат теоретични знания и практични умения върху Методическия Материал за всяка степен. След успешно положен изпит, получават официален Сертификат от горе споменатата Академия.


Децата, получили,на изпита,най-високата оценка, имат право да участват в Семинарните Занимания на Международната Лятна Танцова Академия "Варна", ползвайки се от 50 процентно намаление.


Положилите изпит за 6а степен,и получили най-високата оценка, имат правото да кандидатстват в НМА "проф.Панчо Владигеров", в специалност "Балетно изкуство" / Балетна педагогика /, като първата година от обучението,изцяло,се заплаща от Фондация "Калина Богоева".  


Организацията на Семинарните Занимания за Учители,и провеждането на изпитите,е поверена на Оторизиран Представител от съответната страна, с когото НМА сключва договор.


За участието в Семинарите и Изпитите се заплаща такса.Тя се определя от Оторизирания Представител на съответната страна,съобразно разходите за получаване на Сертификат и разноските по организацията и успешното провеждане на Семинарните Занимания и Изпитите.За повече информация: <[email protected]>© Г.Елкин 2019