Международен Танцов Конкурс 

"МАЛКИ ЗВЕЗДИПРЕЗИДЕНТ

АКАД. КАЛИНА БОГОЕВА


АРТИСТИЧЕН И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГЕОРГИ ЕЛКИНРЕГЛАМЕНТ


Член 1

Състезанието се провежда в ДВЕ ГРУПИ, както следва:


1ва Група:

Класически Танц и Съвременен Танц

- Една вариация от Класическия Репертоар. (Две вариации за 5то и 6то Нива.)

- Една Съвременна Хореография с продължителност до 2.30 мин.

  (До 3 мин за 4то, 5то и 6то Нива.)


2ра Група:

Съвременен Танц

Една или две Съвременни Хореографии с продължителност до 2.30 мин.

(До 3 мин. за 4то, 5то и 6то Нива.)


Кандидатите се състезават в ДВЕ КАТЕГОРИИ, както следва:

Категория А - Професионалисти

Категория Б - Непрофесионалисти


Член 2


1ва Група


Участие в Шест Нива:

1во Ниво - Подрастващи /От навършени 5, до навършени 7 години/.

2ро Ниво - Първи Стъпки /От навършени 7 години, до навършени 10 години/.

3то Ниво - Начинаещи /От навършени 10 години, до навършени 13 години/.

4то Ниво - Млади Надежди /От навършени 13 години, до навършени 16 години/

5то Ниво - Млади Таланти /От навършени 16 години, до навършени 19 години/

6то Ниво - Млади Звезди /От навършени 19 години, до навършени 21 години/


 2ра Група


Участие в Три Нива:

1во Ниво - от навършени 13, до навършени 16 години.

2ро Ниво - от навършени 16, до навършени 19 години.

3то Ниво - от навършени 19, до навършени 21 години.


Член 3

Състезание в Две Групи:

1ва Група - Класически Балет и Съвременен Танц

2ра Група - Съвременен Танц


Член 4

Продължителност на Състезанието - 6 дни:

Първи ден:

Теглене на жребий за Състезателен Номер, 

Тренировъчен Клас и Репетиции за 1-ви Тур.

Провеждане на 1-ви Тур.


Втори ден:

Тренировъчен Клас и Репетиции за 2-ри Тур.

Провеждане на 2-ри Тур. 


Трети ден:

Тренировъчен Клас и Репетиции за 3-ти Тур.

Провеждане на 3-ти Тур.

Забележка: Всички Участници от 5то и 6то Ниво изпълняват ВТОРАТА СИ ВАРИАЦИЯ.


Четвърти ден:

Тренировъчен Клас и Репетиции за 4-ти Тур.

Провеждане на 4-ти Тур. 


Пети ден:

Тренировъчен Клас.


Шести ден:

Тренировъчен Клас,

Репетиции за Гала Концерта на Наградените.

Връчване на Наградите и Гала Концерт на Наградените.


Точните часове на отделните занимания, можете да разгледате в публикувания график.Член 5

Репертоар за Състезание:


1ва ГрупаПърво Ниво

Класически Танц - Свободна Хореография /Вариация/ с Класическа Техника. Продължителност до 2.30 минути. 

Изпълнението е на полупалци. 

Музикалният Материал е по избор (не се включва Музика от Класическия Репертоар).


Съвременен Танц - свободна Хореография в съответен Танцов Жанр. Продължителност 2.30 минути. Изпълнението е в стила на съответния Жанр.


Второ Ниво

Класически Танц - Свободна Хореография /Вариация/ с Класическа Техника. Продължителност до 2.30 минути. 

Изпълнението е на полупалци. 

Музикалният Материал е по избор (не се включва Музика от Класическия Репертоар).


Съвременен Танц - свободна Хореография в съответен Танцов Жанр. Продължителност 2.30 минути. Изпълнението е в стила на съответния Жанр.


Трето Ниво

Класически Вариации:

Момичета:

"Спящата красавица" - Всички вариации от пролога на спектакъла.

"Куклена фея" - женска вариация.

"Пахита" - женски вариации от pas de trois.

"Копелия" - женска вариация от pas de deux.

Момчета:

"Лебедово езеро" - мъжка вариация от pas de trois.

"Пахита" - мъжка вариация от pas de trois.

"Копелия" - мъжка вариация от pas de deux.

Забележка: Вариациите могат да бъдат облекчен вариант, без да се променя Класическата Версия.Съвременен Танц:

Авторска свободна Хореография. Продължителност до 2.30 минути.

Четвърто Ниво

Класически Вариации:

Момичета:

"Спящата красавица" - Вариация на Аврора от 1-во и 3-то действие.

Вариация на Принцеса Флорина от 3-то действие.

"Пахита" - всички вариации. 

"Баядерка " - женски вариации от pas de trois.

"Жизел" - селско pas de deux от 1-во действие.

"Зле опазено момиче" - женска вариация от pas de deux.

"Лебедово езеро" - вариации от pas de trois.

“Куклената Фея” - Вариация

Момчета:

"Спящата красавица" - вариация на принца от 2-ро и 3-то действие.

"Жизел" - мъжка вариация от селско pas de deux.

"Спящата красавица" - вариация на Синята птица.

"Пахита" - мъжка вариация от pas de trois.

"Пахита" - мъжка вариация от grand pas.

"Зле опазено момиче" - вариация от pas de deux.

"Лебедово езеро" - вариация от pas de trois.Съвременен Танц:

Авторска свободна Хореография. Продължителност до 3 минути.


Пето Ниво


ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПЕТО НИВО СЕ ПРЕДСТАВЯТ С ДВЕ ВАРИАЦИИ


Класически Вариации:


Момичета:

"Класическо pas de deux" - Обер - женска вариация.

"Лебедово езеро" - всички вариации.

"Баядерка" - всички вариации.

"Корсар" - всички вариации.

"Есмералда" - женска вариация от pas de deux.

"Корсар" - всички вариации.

"Класическо pas de deux" - Чайковски - вариация.

"Дон Кихот" - всички вариации.

‘’Силфида’’ - вариации из Балета

Момчета:

"Класическо pas de deux" - Обер - вариация.

"Лебедово езеро" - всички вариации.

"Баядерка" - вариация на Солор.

"Корсар" - всички вариации.

"Класическо pas de deux" - Чайковски - вариация.

"Дон Кихот" - вариация на Базил от 1-во и 4-то действие.

‘’Силфида’’ - вариации из Балета

“Сюита в Бяло” - Мъжка Вариация


Съвременен Танц:

Авторска свободна Хореография. Продължителност до 3 минути.


Шесто Ниво


ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ШЕСТО НИВО СЕ ПРЕДСТАВЯТ С ДВЕ ВАРИАЦИИ.


Класически Вариации:

Момичета:

Вариации, по свободен избор, от целия Класически Репертоар.

Момчета:

Вариации, по свободен избор, от целия Класически Репертоар.


Съвременен Танц:

Авторска свободна Хореография. Продължителност до 3 минути.


ЗАБЕЛЕЖКА: 

ПОСОЧЕНИЯ РЕПЕРТОАР ЗА ВСЯКО НИВО Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН

ПО ПРЕЦЕНКА НА ПЕДАГОГА (И СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧАСТНИКА) МОЖЕ ДА СЕ ПОКАЖЕ ВАРИАЦИЯ ОТ СЛЕДВАЩОТО НИВО.


2ра Група


На 2ви Тур се представя подготвената Съвременна Хореография.

На 4ри Тур се повтаря същата Хореография от 2ри Тур или се представя втора Съвременна Хореография (ако има такава).


ЗАБЕЛЕЖКА: Продължителност на Съвременните Хореографии - до 3 минути.


Член 6

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

На Първи Тур, Кандидатите изпълняват Класическата си Вариация.

На Втори Тур, Кандидатите показват Съвременната си Хореография - 1ва и 2ра Групи.

На Трети Тур, Кандидатите повтарят Класическата си Вариация/изпълняват втората си Вариация(5то и 6то Нива)

На Четвърти Тур, Кандидатите повтарят Съвременната си Хореография/или представят втората си Съвременна Хореография, ако има такава (за 2ра Група).


Член 7 

МУЗИКАЛНИ ЗАПИСИ

Кандидатите предоставят Музиката за изпълнението си на 2 диска - един за Класическата Вариация и един за Съвременната Хореография. 

На диска са написани Име на Кандидата/Състезателен номер и Заглавието на Изпълнението.

ДИСКОВЕТЕ ТРЯБВА ДА СА ВЪВ ФОРМАТ "AUDIO CD”.

ВАЖНО: Педагога на дадения Кандидат, обезателно трябва да има резервно копие на целия музикален материал. На ОТДЕЛНИ ДИСКОВЕ.


Член 8 

ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването е по десетобална система. 

Крайната оценка се оформя от оценките на четирите Тура /Средно Аритметично/.

Член 9 

ЖУРИ

Шест-членно Жури за  Класически Танц

Шест-членно Жури за  Съвременен Танц

Председател на Журито е Президента на Фондацията или оторизиран от него Специалист. 

Председателят има право на два гласа. 

Забележка: Спорните въпроси се решават с болшинство при явно гласуване.


Член 10 

ЕЛИМИНАЦИИ

ЕЛИМИНИРАНЕ НА ТУРОВЕТЕ НА КОНКУРСА НЯМА. 

Всеки Участник ще изпълни пълната си програма. 

След Четвъртия Тур се определят най-добрите изпълнители за всяко Ниво, както и Наградите. 

Забележка: Журито има право да не присъжда всички Награди.Член 11 


НАГРАДИ

Уважаеми Приятели на Конкурса „Малки звезди”, благодарим Ви за Вашата Подкрепа! 

Тя ни дава сили да проведем Kонкурса и тази година, независимо от финансовите проблеми в Държавата и Община София, които ограничиха финансирането ни. Затова разчитаме на вашето разбиране относно наложилите се корекции в паричния размер на наградите.


1ва Група


ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ''КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ’’ СЕ ПРИСЪЖДА ОТЛИЧИЕ 1ва, 2ра и 3та Степен.

ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ''СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ’’ СЕ ПРИСЪЖДА ОТЛИЧИЕ 1ва, 2ра и 3та Степен.


МОМИЧЕТАПърво Ниво

I награда - диплом и предметна награда.

II награда - диплом и предметна награда.

III награда - диплом и предметна награда.


Второ Ниво

I награда - диплом и предметна награда.

II награда - диплом и предметна награда.

III награда - диплом и предметна награда.Трето Ниво

I награда - Диплом и парична награда 200 лева.

II награда - Диплом и парична награда 150 лева

III награда - Диплом и парична награда 100 лева.


Чтвърто Ниво

I награда - Диплом и парична награда 250 лева.

II награда - Диплом и парична награда 200 лева.

III награда - Диплом и парична награда 150 лева.


Пето Ниво

I награда - Диплом и парична награда 300 лева.

II награда - Диплом и парична награда 250 лева.

III награда - Диплом и парична награда 200 лева.


Шесто Ниво

I награда - Диплом и парична награда 350 лева.

II награда - Диплом и парична награда 300 лева.

III награда - Диплом и парична награда 250 лева


МОМЧЕТА


Първо ниво

I награда - Диплом и предметна награда.

II награда - Диплом и предметна награда.

III награда - Диплом и предметна награда.


Второ Ниво

I награда - диплом и предметна награда.

II награда - диплом и предметна награда.

III награда - диплом и предметна награда.Трето Ниво

I награда - Диплом и парична награда 200 лева.

II награда - Диплом и парична награда 150 лева

III награда - Диплом и парична награда 100 лева.


Четвърто Ниво

I награда - Диплом и парична награда 250 лева.

II награда - Диплом и парична награда 200 лева.

III награда - Диплом и парична награда 150 лева.


Пето Ниво

I награда - Диплом и парична награда 300 лева.

II награда - Диплом и парична награда 250 лева.

III награда - Диплом и парична награда 200 лева.


Шесто Ниво

I награда - Диплом и парична награда 350 лева.

II награда - Диплом и парична награда 300 лева.

III награда - Диплом и парична награда 250 лева.За Отлично Представяне в Класически Танц се присъждат:

Отличие 1ва Степен

Отличие 2ра Степен

Отличие 3та Степен


За Отлично Представяне в Съвременен Танц се присъждат:

Отличие 1ва Степен

Отличие 2ра Степен

Отличие 3та СтепенНаграда за Най Добър Педагог - 400 лева.

Награда за Най Добра Хореография - 400 лева.


2ра Група


1во Ниво

1ва награда - Диплом и парична награда 200 лева.

2ра награда - Диплом и парична награда 150 лева.

3та награда - Диплом и парична награда 100 лева.


2ро Ниво

1ва награда - Диплом и парична награда 250 лева.

2ра Награда - Диплом и парична награда 200 лева.

3та награда - Диплом и парична награда 150 лева.


3то Ниво

1ва награда - Диплом и парична награда 300 лева.

2ра награда - Диплом и парична награда 250 лева.

3та награда - Диплом и парична награда 200 лева.Член 12 

СЦЕНИЧНО ОБЛЕКЛО


Първо Ниво - момичета: Подходящ костюм за изпълнението.

Първо Ниво - момчета: Подходящ костюм за изпълнението.


Второ Ниво - момичета: Розово трико, цветно майо и долнище на пачка с цвета на майото. За Съвременната Хореография - туфли /телесен цвят/ или боси крака, цяло трико до глезена.

Второ Ниво - момчета: Черно отрязано трико, бяла фланелка, бели туфли и чорапи.
За Съвременната Хореография туфли /телесен цвят/ или боси крака, цяло трико до глезена.Трето Ниво - момичета: Класически костюм - пачка. Палцови обувки, розово трико.
За Съвременната Хореография - костюм по решение на Хореографа.

Трето Ниво - момчета: Класически костюм - колет. Трико и туфли в съответния цвят.
За Съвременната Хореография - костюм по решение на Хореографа.


Четвърто Ниво - момичета: Класически костюм - пачка. Розово трико и палцови обувки. Украса на главата според изпълняваната вариация. За Съвременната Хореография - костюм по решение на Хореографа.

Четвърто Ниво - момчета: Класически костюм според стила на изпълняваната вариация. За Съвременната Хореография - костюм по решение на Хореографа.


Пето Ниво - момичета: Класически костюм - пачка. Розово трико и палцови обувки. Украса на главата според изпълняваната вариация. За Съвременната Хореография - костюм по решение на хореографа.

Пето Ниво - момчета: Класически костюм според стила на изпълняваната вариация. За Съвременната Хореография - костюм по решение на хореографа.


Шесто Ниво - момичета: Класически костюм - пачка. Розово трико и палцови обувки. Украса на главата според изпълняваната вариация. За Съвременната Хореография - костюм по решение на хореографа.

Шесто Ниво - момчета: Класически костюм според стила на изпълняваната вариация. За Съвременната Хореография - костюм по решение на Хореографа.

Член 13 

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Такса Участие - 290 лева.

Внесената Такса е за Репетиции на Сцена, Екзерсис в две Балетни Зали и Репетиции по желание.


Участниците сами поемат разноските по пътуването и престоя по време на Конкурса.


ВАЖНО: 

Всеки Кандидат е приет за участие, само след представяне на Документ за заплатена Такса Участие.

Копие или скан на Платежния Документ се изпращат на < [email protected] > за регистрация.Член 14 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Заявките за участие се приемат до попълване на възможният брой Кандидати.

2. Всеки кандидат има право на една Репетиция на сцена за всеки Тур. Продължителността на репетицията е 3 минути.

3. За Кандидатите ще бъде осигурен Тренировъчен Клас.

4. Участие в Конкурса за Първо Ниво получават онези, които представят Документ за Занимания с Балет, най-малко 4 години.

5. Границата за определяне възрастовата група на Участника е първия ден от провеждането на Конкурса. Ако рожденният ден съвпада с началния ден на Конкурса, Кандидатът се явява в Категорията, която завършва. 

6. Получилите Iва Награда, получават правото да участвуват в Международна Танцова Академия "Варна" без да внасят Такса Участие.

7. Указанията в Регламента да се спазват стриктно. В противен случай Кандидатът ще бъде елиминиран.

8. При присъждането на повече от една Награда от едно и също Ниво, Наградените поделят паричната сума,

предвидена за същата Награда, помежду си.


Член 15 

РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКИ

Решенията и оценките на Журито са окончателни,и не подлежат на обсъждане.

ПЕРСОНАЛНИТЕ ОЦЕНКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЖУРИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ.

Член 16

Фондация Калина Богоева си запазва правото за всякакви промени по Регламента на Конкурса.

© Г.Елкин 2019