Регламент

 

ФОНДАЦИЯ «КАЛИНА БОГОЕВА»МЕЖДУНАРОДНА ТАНЦОВА АКАДЕМИЯ «ВАРНА»


15 - 24 ЮЛИ 2020 
ПРЕЗИДЕНТ

АКАД. КАЛИНА БОГОЕВААРТИСТИЧЕН И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГЕОРГИ ЕЛКИНОРГАНИЗАЦИОНЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ЕЛИСАВЕТА ГРУЕВАТЕХНИЧЕСКИ КООРДИНАТОР

НИКОЛАЙ СТОЕВ

            В Международната Лятна Танцова Академия „Варна” 

                    се водят Семинари по Теория и Практика. 


                Възможно е участието и в двата вида обучение.Практически курс

Занятията са с продължителност 10 дни,без почивен ден,в академични часове.

УЧАСТНИЦИTE се разделят по групи за занимания в зависимост от възрастта и от нивото си:

· I Ниво - « Начинаещи »  /от 7 до 13 навършени години/.

· II Ниво - « Напреднали »  /от 14 до 16 години навършени/.

· III Ниво - « Майсторски Клас »  /над 17 години навършени/.

ВНИМАНИЕ: При записването си за участие,кандидатите се явяват с копие от Акт за Раждане.
Практическите Семинари се ръководят от изтъкнати Артисти и Педагози 

с дългогодишна практика на Сцената и в Учебния Процес.
                              ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА

          


ДИСЦИПЛИНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ (Юли 2019)


1во Ниво - ‘’Начинаещи''

Класически Танц - Константина Ханджиева

Класически Репертоар - Академик Калина Богоева

Съвременна Техника - Даниела Иванова

Характерни Танци - Румяна Малчева

Хип-Хоп - Стефан Вучов


2ро Ниво - ''Напреднали''

Класически Танц - Диана Райнова

Класически Репертоар - Академик Калина Богоева

Съвременна Техника - Асен Наков

Характерни Танци - Румяна Малчева

Хип-Хоп - Стефан Вучов


3то Ниво - ‘’Майсторски Клас’'

Класически Танц - Георги Елкин

Класически Репертоар - Академик Калина Богоева

Съвременна Техника (Workshop) - Георги Елкин

Характерни Танци - Антоанета Алексиева

Джаз Танц - Асен Наков

КЛАСИЧЕСКИ РЕПЕРТОАР

ВАЛС НА ЦВЕТЯТА от балета "Копелия", Калина
ВАРИАЦИЯ из пролога на балета "Спящата красавица" /№1, 3, композитор Чайковски/.
ВАРИАЦИИ из балета "Баядерка" /монолог на Никия/.
ВАРИАЦИИ из балета "Баядерка" /трио/.
ВАРИАЦИЯ из балета "Корсар" /трио/.
ВАРИАЦИЯ из балета "Дон Кихот" /1-во действие, композитор Минкус/.
ВАРИАЦИЯ на Кармен из балета "Кармен".
ИСПАНСКИ ТАНЦ  из балета "Мирандолина".
ПЕРСИЙСКИ ТАНЦ /композитор Щраус/.
ТАНЦ НА АЙША из балета "Гаяне".

ВНИМАНИЕ: Участниците да си носят обувки за характерен танц и дълга характерна пола.
При необходимост във фоайето на хотел "Черно море" ще намерите щанд на фирма "Гришко".


Теоретичен Методически Семинар

Семинарът е предназначен за преподаватели по Класически Танц, студенти и ръководители на Балетни Училища. Теоретичният курс се ръководи лично от акад.Калина Богоева,по разработена от нея Методика. Програмата се основава на Руската Школа и Метода на Ваганова, осъвременен от акад.Калина Богоева.
Курсът е предназначен за подготовка на деца от 4 до 18 годишна възраст.
Методиката е разработена за отделните седем възрастови групи:

· Подготвителен клас – 4-6 г.
· Подготвителен клас – 6-8 г.
· Ниво 1 – основа – 8-10 г.
· Ниво 2 – елементарно – 10-12 г.
· Ниво 3 – средно – 12-14 г.
· Ниво 4 – напреднали – 14-16 г.
· Ниво 5 – висше - 16-18 г.


Всички участници в Теоретичния Курс получават,при завършването,

                     Диплома за успешно преминато обучение.
 


ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Теоретичен Методически Курс

Цена - 1100 лв.


Практически Курс

За участие в ЕДНА от работните групи  - 600 лв.

За допълнителна работа в друга група - 140лв.

Наблюдатели - 200 лв./за Наблюдател.


Таксата за Участие в Международната Танцова Академия - Варна се заплаща по банков път

на официалната сметка на ФОНДАЦИЯ КАЛИНА БОГОЕВА :


ФОНДАЦИЯ КАЛИНА БОГОЕВА

БАНКА ДСК - СОФИЯ 4

БУЛ.ВИТОША 15

СОФИЯ 1000

IBAN: BG29STSA93000019181803

BIC:  STSABGSF


Копие или скан на платежния документ се изпраща на [email protected] за Регистрация.


Забележка: На платежния документ се посочват имена, възраст и ниво на участие на Участника.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

При участие на две деца от едно семейство, едното дете заплаща половин такса участие. 

Участниците работят в определената им група, задължително във всички дисциплини, предвидени за групата.

Участниците имат право да наблюдават работата във всички групи.

Педагозите, водещи участници, могат да наблюдават работата във всички групи.

Всички участници получават Квалификационен Сертификат за успешно проведена работа,по време на Семинарните Занимания. 

При необосновани отсъствия, Сертификат не се връчва.


© Г.Елкин 2020